Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie
 

ANKETA:

Vysvětlení úvodem.

Strategií BZ je co nejvíce obohacovat i prostorově doplňovat expoziční části a servisní části naopak racionalizovat a zmenšit na nutné minimum. Naskýtá se možnost opravit a dle potřeby upravit lehkou stavbu, z které vznikne výstavní pavilonek, dovolující umístění fotografií, modelů, preparátů, promítání video-klipů.

Prvotním záměrem byla prezentace toho, co se podařilo vypátrat z historie Botanické zahrady. Téma to je zajímavé z toho důvodu, že právě BZ Liberec je v ČR nejstarší a veřejnosti nejdéle sloužící. Nicméně, jak se oprava zmíněného objektu pro přibývající odhalené technické komplikace oddalovala, vynořily se i otázky: Máme pohlížet do minulosti, anebo být aktuální? Což přehledně představit to nejvzácnější, co je mezi sbírkovými poklady? Ukázat kvetoucí exempláře, jaké ani většina specialistů – botaniků za celý život neviděla? Máme v expozicích sice rostliny a pomocí různých náznaků napodobujeme jejich přirozené prostředí. Vždyť ale máme vzácný fotomateriál a filmy z expedic! Mohly by také být ukázány a komentovány opravdové biotopy řady těchto rostlin.

TÉMATA:

1) Historie Botanické zahrady Liberec. (Fotodokumenty, zajímavé i kritické momenty.)

2) Odkud pocházejí rostliny v expozicích Botanické zahrady. (Přiblížení přirozených nalezišť.)

3) Senzační rostliny ve sbírkách, které BZ proslavily. (Druhy, které neuvidíte při každé prohlídce, ale k BZ patří.)

 

K tématu 1- rok 1933 K tématu 1- rok 1933 K tématu 2 - Brazílie - zelené peklo K tématu 2 - Brazílie - zelené peklo K tématu 3 - láčkovka rádža K tématu 3 - láčkovka rádža

Abychom zjistili, která z naznačených oblastí se návštěvníkům a přátelům BZ jeví jako nejpřitažlivější, prosíme o sdělení čísla Vámi preferovaného tématu na e-mail:  info@botanyliberec.cz . 

Za spolupráci děkujeme! 

  Zpět na Novinky

 
© J. M. POST