Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie

PŘEDSTAVUJEME VYBRANÉ RARITY: obří áronovité rostliny

Plán skleníků a poloha popisovaných druhů.. Plán skleníků a poloha popisovaných druhů.. K divům říše rostlin se počítají giganti z čeledi áronovitých (Araceae), jmenovitě zmijovec titánský (Amorphophallus titanum) a drakontyum obří (Dracontium gigas). Obě tyto v přírodě i v botanických zahradách vzácné rostliny žijí v podobných podmínkách v nížinných a velmi horkých tropických deštných lesích. Zmijovec titánský se vyskytuje pouze na západní Sumatře. Drakontyum obří se vyskytuje rovněž na velmi malém území, a sice při atlantickém pobřeží střední Nikaraguy až střední Kostariky. Odpovídající umístění mají tyto rostliny i v Botanické zahradě, takže zmijovec je v pavilonu G – Paleotropis (tropy Starého světa), kdežto drakontyum v pavilonu E – Neotropis (tropy Nového světa). 

  

Z M I J O V E C   T I T Á N S K Ý

Má v zemi velkou bochníkovitou hlízu, sloužící k hromadění živin potřebných k vytvoření květenství. Z hlízy vyrůstá list stromkovitého tvaru, se složitě zpeřenou čepelí. List funguje několik měsíců, pak odumře a rostlina prodělává periodickou dobu vegetačního klidu, počítanou na měsíce, ale ne vždy stejně dlouhou. Silný jedinec s hlízou těžkou asi 25 kg (ale také údajně až 117 kg) po probuzení vykvétá. Nový list se tvoří později.

188 cm vysoký zmijovec, kvetoucí v BZ Liberec 14.6.2011 188 cm vysoký zmijovec, kvetoucí v BZ Liberec 14.6.2011 Pohled shora do toulce. Světlá štěrbina na dně vede ke květům. Pohled shora do toulce. Světlá štěrbina na dně vede ke květům. Jediný list stromkovitého vzhledu; řapík byl r. 2009 vysoký 1,9 m. Jediný list stromkovitého vzhledu; řapík byl r. 2009 vysoký 1,9 m. Čepel listu měla r. 2009 rozpětí 4,5 m. Čepel listu měla r. 2009 rozpětí 4,5 m.

 

 ■ Zdánlivé květy zmijovce

Květenství má tvar palice, dole nesoucí drobné kvítky samičí, nad nimi kvítky samčí a nahoře vybíhající v dutou špici. Kolem je barevný toulec, takže celek dělá dojem jediného obřího květu. Je to tzv. zdánlivý květ. Mouchy a v noci mrchožravé brouky rostlina láká pomocí mrtvolného pachu, ale zřejmě i tím, že se vyhřívá na teplotu vyšší než panuje v okolí. Využívá tak hmyzích reflexů určených k vyhledávání mršin, vhodných k nakladení vajíček či jako potrava. Cizosprášení je zajištěno tím, že nejprve vykveteou a odkvetou samičí kvítky, a teprve potom se otevřou prašníky samčích kvítků a uvolní pyl. Vývin květenství byl dokumentován r. 2011.
Vynořivší se květný pupen 15.května 2011. Vynořivší se květný pupen 15.května 2011. Vývin 1. června 2011. Vývin 1. června 2011. Vývin 6. června 2011. Vývin 6. června 2011. Těsně před rozkvětem 14. června 2011 ve 12.30 hod. Těsně před rozkvětem 14. června 2011 ve 12.30 hod.
Pohyb toulce 14.června 2011 ve 14.30 hod. Pohyb toulce 14.června 2011 ve 14.30 hod. Úplný rozkvět 14. června 2011 v 16.30 hod. Úplný rozkvět 14. června 2011 v 16.30 hod. Složení toulce 15. června ráno v 8 hodin. Složení toulce 15. června ráno v 8 hodin. Zvláštní odkvět 17. června 2011 v 10 hod. Do dutiny s mladým plodenstvím nemůže pršet! Zvláštní odkvět 17. června 2011 v 10 hod. Do dutiny s mladým plodenstvím nemůže pršet!

     

Opakované kvetení.

Tento jedinec znovu vykvetl v letech 2014 a 2017. Pro zajímavost jsme změřili list, který vyživil hlízu natolik, že znovu kvetla již po 3 letech. 

25.6.2014, výška 175 cm. 25.6.2014, výška 175 cm. 18.9.2015, řapík 175 cm, rozpětí 345 cm. 18.9.2015, řapík 175 cm, rozpětí 345 cm. 8. 7. 2017, výška 174 cm. 8. 7. 2017, výška 174 cm.

 

 

Úspěšné opylení r. 2017 a sklizeň r. 2018. 

Zmijovec titánský nelze oplodnit vlastním pylem, je to druh samojalový neboli autosterilní. Byl použit pyl zaslaný z USA dvěma způsoby: v přirozeném stavu a vysušený pomocí silikagelu. Pyl byl sklizen 28.6.2017 a na blizny samičích květů byl umístěn 8. 7. 2017.  

Sklizeno bylo 505 ks bobulí o celkové váze 4,22 kg. Semena byla rozeslána na 21 adres význačných botanických zahrad světa. Zbytek byl použit k výsevu v naší zahradě.  

Plodenství o výšce 120 cm, 31.1.2018. Plodenství o výšce 120 cm, 31.1.2018. 10.4.2018, pokles plodenství je známkou zralosti. 10.4.2018, pokles plodenství je známkou zralosti. Sklizené bobule velikosti datlí. Sklizené bobule velikosti datlí. Semena zbavená dužnatého oplodí. Semena zbavená dužnatého oplodí.

 

Úspěšné zvětšení populace vzácného zmijovce titánského.

Podle stanovení na vzorku 174 ks semen měla klíčivost 96,6%! Podle údajů v literatuře nám však bylo známo, že po odplození je zpravidla hlíza mateřské rostliny již zcela vyčerpána a zahyne. Tomu se nechtělo věřit a přírody nám dala zapravdu: Mateřská rostlina dále žije a důkazem je nový list, i když relativně malý. V době psaní těchto řádků (30. 4. 2019) ještě stále vegetuje a posiluje hlízu.

Populace v přírodě a vedle toho populace ve světové síti botanických zahrad je málo početná. Zvětšení pěstované populace o velmi životné jedince vzniklé spojením co nejméně příbuzných jedinců ze vzdálených zahrad v Kalifornii a v Čechách (z výsevu původního semene z BZ Frankfurt) má jistě svůj význam.   

Klíčení semen 6.6.2018. Klíčení semen 6.6.2018. 8. 2. 2019, řapík 117 cm, rozpětí 185 cm. 8. 2. 2019, řapík 117 cm, rozpětí 185 cm.

 

  

D R A K O N T Y U M   O B Ř Í

Má stejnou životní formu jako zmijovec titánský a po stránce vývojové představuje souběžnou a ve všem podobnou vývojovou linii vzniklou odděleně v Novém světě. Hlíza také tvoří jediný stromkovitý složitě dělený list, který při nástupu klidového období odumírá. Květenství se však zpravidla tvoří v době, kdy je rostlina olistěna. Toulec zdánlivého květu je kápovitý a krátké palicovité květenství je vidět jenom při mechanickém rozevření toulce (poslední foto). Také drakontyum mrtvolně páchne. Květenství je trvanlivější než u zmijovce titánského.  

Jedinci s listy vysokými 2,7 m, s rozpětím 3 m. Jedinci s listy vysokými 2,7 m, s rozpětím 3 m. Kápovité toulce drakontya obřího. Kápovité toulce drakontya obřího. Kápě se otevírá jen štěrbinou. Kápě se otevírá jen štěrbinou. Květenství uvnitř kápě. Květenství uvnitř kápě.

 

■ Ukázky dalších druhů ze sbírek Botanické zahrady.

Dracontium amazonense Dracontium amazonense Dracontium asperum Dracontium asperum Amorphophallus bulbifer Amorphophallus bulbifer Amorphophallus dunnii Amorphophallus dunnii
Amorphophallus eichleri Amorphophallus eichleri Amorphophallus konjac Amorphophallus konjac Amorpohoiphallus variabilis Amorpohoiphallus variabilis Amorphophallus lewallei Amorphophallus lewallei
Amorphophallus abyssinicus Amorphophallus abyssinicus Amorphophallus paeoniifolius Amorphophallus paeoniifolius Amorphophallus blumei Amorphophallus blumei Amorphophallus yuloensis Amorphophallus yuloensis
Amorphophallus krausei Amorphophallus krausei Amorphophallus  napalensis Amorphophallus napalensis Amorphophallus ongsakulii (nejmenší zmijovec světa) Amorphophallus ongsakulii (nejmenší zmijovec světa) Anchomanes difformis Anchomanes difformis

  

 << Do pavilonu E - Neotropis           Do pavilonu G - Paleotropis >>

 
© J. M. POST