Veronica armena (rozrazil armenský) (čeleď Scrophulariaceae, krtičníkovité)

Veronica armena (rozrazil armenský)
< Botanická zahrada Liberec