Restrepia elegans (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Restrepia elegans
lžné tropické lesy v Andách, od Venezuely po Peru.
< Botanická zahrada Liberec