Brassia wageneri (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Brassia wageneri
Epifyt z velmi vlhkých tropických horských mlžných lesů ve Venezuele, Kolumbii, Ekvádoru a Peru.
< Botanická zahrada Liberec