Cymbidium aloifolium (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Cymbidium aloifolium
Druh široce rozšířený v tropické Asii, kde roste jako mohutný trsnatý epifyt nebo petrofyt. Dle literatury mívá květenství dlouhá až 75 cm. Tento exemplář však měl květenství celkově dlouhé 112 cm, a protože má jen krátkou stopku, pouze květnatá část měřila 98 cm.
< Botanická zahrada Liberec