Restrepia trichoglossa (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Restrepia trichoglossa
Epifyt ve stupno tropických mlžných lesů až 3000 m n. m., v Kolumbii, Ekvádoru a Peru.
< Botanická zahrada Liberec