Polystachya luteola (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Polystachya luteola
Druh pantropicky rozšířený, pod mnoha jmény v různých varietách popsaný. Nyní se nejčastěji nazývá P. concreta, ale může jít o agregát podobných druhů.
< Botanická zahrada Liberec