Dendrobium rhodostictum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Dendrobium rhodostictum
Druh z horských mlžných lesů na Nové Guineji a Šalamounových ostrovech.
< Botanická zahrada Liberec