Dendrobium crystallinum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Dendrobium crystallinum
Epifyt ze stálezelených i poloopadavých tropických deštných lesů v JV Asii.
< Botanická zahrada Liberec