Zygopetalum intermedium (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Zygopetalum intermedium
Jižní Brazílie, Bolívie, Peru. Roste ve výškách kolem 2000 m n. m., často na holinách po přirozených požárech od blesku, jako druh pozemní. Má velké vejčité pahlízy s několika pásovitými listy. Druh sice vitální, ale často chybně a s obtížemi pěstovaný.
< Botanická zahrada Liberec