Rossioglossum williamsianum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Rossioglossum williamsianum
Druh velmi příbuzný R. grande, lišící se detaily květu (gynostemia). Roste v Mexiku, Guatemale a Hondurasu, níže než O. grande, do 1000 m n. m.
< Botanická zahrada Liberec