Holcoglossum kimballianum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Holcoglossum kimballianum
Drobný epifyt podobný vandám, rostoucí na skalách i stromech v džunglích JV Asie.
< Botanická zahrada Liberec