Oncidium forbesii (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Oncidium forbesii
Epifyt z tropických deštných lesů JV Brazílie (tzv. mata atlântica). Velmi náročný druh, příbuzný O. crispum z téže oblasti.
< Botanická zahrada Liberec