Burrageara ´Living Fire Glowing´ (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Burrageara ´Living Fire Glowing´
Složitý mezirodový hybrid z okruho kolem rodu Odontoglossum.
< Botanická zahrada Liberec