Sarracenia purpurea subsp. venosa var. burkii (čeleď Sarraceniaceae, špirlicovité)

Sarracenia purpurea subsp. venosa var. burkii
Přírodní varieta z močálů na jihovýchodě USA. Vyniká zvláště širokými, až vakovitými láčkami.
< Botanická zahrada Liberec