Schomburgkia wendlandii (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Schomburgkia wendlandii
Myrmekofilní středoamerická orchidej, rostoucí na skalách i na stromech. Někdy řazena do r. Myrmecophila.
< Botanická zahrada Liberec