Eulophia euglossa (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Eulophia euglossa
Pozemní orchidej z afrických tropických deštných lesů.
< Botanická zahrada Liberec