Odontoglossum citrosmum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Odontoglossum citrosmum
Epifyt z mexických tropických horských dubo - borových lesů. Chladnomilný, obtížně pěstovatelný.
< Botanická zahrada Liberec