Dendrobium capituliflorum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Dendrobium capituliflorum
Roste jako epiofyt i petrofyt v savanách i tropických deštných lesích na Nové Guineji a na Šalamounových ostrovech.
< Botanická zahrada Liberec