Dracula sodiroi (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Dracula sodiroi
Často na zemi, příležitostzně i epifyticky rostoucí horský druh z Ekvádoru. Květy zůstávají v tomto sevřeném tvaru.
< Botanická zahrada Liberec