Paphiopedilum hirsutissimum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Paphiopedilum hirsutissimum
Střevíčník z jihovýchdoní Asie, kde roste v horských tropických deštných lesích 1200-1800 m n. m. Vyžaduje celoročně vlhko. V přírodě se uchycuje na bázích stromů a v humusu na vápencových srázech.
< Botanická zahrada Liberec