Nanodes medusae (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Nanodes medusae
Velmi choulostivá chladnomilná orchidej z tropických mlžných lesů v Ekvádoru. Kvetla poprvé v BZ r. 2014.
< Botanická zahrada Liberec