Stanhopea panamensis (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Stanhopea panamensis
Endemit z hor Panamy, zřídka pěstovaný druh. Míra skvrnění je variabilní.
< Botanická zahrada Liberec