Paphiopedilum (hybrid č. 118) (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Paphiopedilum (hybrid č. 118)
Starý hybrid (cca polovina 20. století), jehož jméno bylo ztraceno.
< Botanická zahrada Liberec