Cymbidium lowianum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Cymbidium lowianum
Epifytická orchidej z tropických mlžných lesů v horách JV Asie.
< Botanická zahrada Liberec