Brassia jipijapensis (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Brassia jipijapensis
Roste jako epifyt v suchých tropických nížinných lesích v Z Ekvádoru.
< Botanická zahrada Liberec