Brassia wageneri (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Brassia wageneri
Roste ve velmi vlhkých horských lesích ve Venezuele, Ekvádoru, Kolumbii a Peru.
< Botanická zahrada Liberec