Stanhopea schilleriana (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Stanhopea schilleriana
Roste v Kolumbii v oblasti u města Antgioquia na neznámé lokalitě, údajně na vlhkých skalách.
< Botanická zahrada Liberec