(čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Roste na Borneu, mezi bambusy nebo na bázích stromů, v oblasti s hadcovým ultrabazickým podkladem.
< Botanická zahrada Liberec