Kefersteinia tolimensis (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Kefersteinia tolimensis
Roste ve vlhku na kmenech v horských lesích ve Venezuele, Kolumbii a Ekvádoru.
< Botanická zahrada Liberec