(čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

V Africe všeobecně rozšířený terestrický druh ze suchých savan a polopouští. Avšak pěstuje se obtížně.
< Botanická zahrada Liberec