Dendrobium faciferum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Dendrobium faciferum
Malé Sundy, Moluky, Celebes. Vzácný druh.
< Botanická zahrada Liberec