Dendrobium ceraula (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Dendrobium ceraula
Filipínský endemit.
< Botanická zahrada Liberec