Eulophia petersii (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Eulophia petersii
Tropická i subtropická Afrika, terestrický nebo petrofytický druh ze suchých biotopů.
< Botanická zahrada Liberec