Rossioglossum insleayi (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Rossioglossum insleayi
Epifyt z dubo-borových horských lesů v Mexiku, v Sierra Madre Occidental.
< Botanická zahrada Liberec