Arothron nigropunctatus (čtverzubec citronový) (čeleď Tetraodontidae, čtverzubcovití)

Arothron nigropunctatus (čtverzubec citronový)
Ryba při ohrožení nabírá do útrob vodu a dostává podobu ježaté koule.
< Botanická zahrada Liberec