Rhododendron flammeum (čeleď Ericaceae, vřesovcovité)

Rhododendron flammeum
Jihovýchod USA (Georgia, Sev. Karolína), ale v Liberci otužilý.
< Botanická zahrada Liberec