Luronium natans (žabníček vzplývavý) (čeleď Alismataceae, žabníkovité)

Luronium natans (žabníček vzplývavý)
Evropský druh, v ČR má jediné naleziště.
< Botanická zahrada Liberec