Myriophyllum aquaticum (stolístek vodomilný) (čeleď Haloragaceae, zrnulovité)

Myriophyllum aquaticum (stolístek vodomilný)
Střední a Jižní Amerika. Druh musí být přezimován v chladném světlém prostoru, zakořeněný v písku.
< Botanická zahrada Liberec