Ranunculus repens ´Gold Coin´ (pryskyřník plazivý ´Gold Coin´) (čeleď Ranunculaceae, pryskyřníkovité)

Ranunculus repens ´Gold Coin´ (pryskyřník plazivý ´Gold Coin´)
< Botanická zahrada Liberec