Dendrocnide moroides (kopřivák morušovitý) (čeleď Urticaceae, kopřivovité)

Dendrocnide moroides (kopřivák morušovitý)
Dřevnatějící velmi žahavá rostlina z Austrálie. (České jméno je zde nově vytvořeno.)
< Botanická zahrada Liberec