Dendrophylax funalis (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Dendrophylax funalis
Tato orchidej vůbec nikdy netvoří listy. Vyskytuje se na jediném ostrově, a sice na Jamajce. V literatuře řazena i do r. Polyrrhiza.
< Botanická zahrada Liberec