Fuchsia boliviana (fuchsie bolivijská) (čeleď Onagraceae, pupalkovité)

Fuchsia boliviana (fuchsie bolivijská)
Polokeř, chladné skleníky, až 3 m.
< Botanická zahrada Liberec