Gongora bufonia (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Gongora bufonia
Epifyt z jihovýchodní Brazílie. Všechny gongory mají specifického opylovače, trubce tropických včel r. Euglossa. Často rostou v "mravenčích zahrádkách", tj. v hnízdech stromových mravenců.
< Botanická zahrada Liberec