Oeoniella polystachys (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Oeoniella polystachys
Madagaskar, Komory, Maskarény, Seychely. Rod je monotypický (obsahuje jediný druh).
< Botanická zahrada Liberec