Dracula gigas (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Dracula gigas
Tropické mlžné lesy v Ekvádoru, 1700-2600 m n. m. Rozpětí plátků 14 cm.
< Botanická zahrada Liberec