Rhododendron simsii kultivar (čeleď Ericaceae, vřesovcovité)

Rhododendron simsii kultivar
Klasické dárkové rostliny odvozené od uvedeného pěnišníku jsou známé jako "indické azalky".
< Botanická zahrada Liberec