Rhododendron simsii kultivar (čeleď Ericaceae, vřesovcovité)

Rhododendron simsii kultivar
Jedna z tzv. indických azalek, i v současnosti v předjaří občas ke koupi v květinářstvích; s nostalgií po starých časech.
< Botanická zahrada Liberec