Cymbidium kultivar (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Cymbidium kultivar
Kultivary tohoto tvaru květu byly potlačeny módou šlechtěnců s "uzavřeným", tj. kulatým květem a přímou nepřevislou stopkou. Tento skvostný hybrid neznámého jména je po dlouhá léta udržován ve sbírkách Botanické zahrady.
< Botanická zahrada Liberec